Homepage

Welkom op de website van Logopediepraktijk Peter Helderop. De logopediepraktijk is op 14 augustus 1989 in Vlaardingen opgericht en is gevestigd aan de Burgemeester de Bordesplein 10. Daarnaast zijn er praktijken in Monster, Honselersdijk, Poeldijk en Naaldwijk. Logopediepraktijk P. Helderop is een praktijk die gericht is op het optimaliseren van communicatie. Communicatie kan verstoord raken op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. De logopedisten van de praktijk richten zich dan ook op het opsporen, diagnosticeren, begeleiden, adviseren en behandelen van mensen (jong en oud) met stem, spraak, taal en gehoorstoornissen. Hierdoor is in de loop der jaren de allround praktijk veranderd in een specialistische praktijk op het gebied van afwijkende mondgewoonten, stotteren, stem, afasie, dysartrie, sensorische integratie, eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen, lees- en schrijfproblematiek, schisis, spraakafzien, hyperventilatie, dyspraxie, taal- en articulatiestoornissen. Praktijkhouder P.Helderop is 10 jaar (van 2001 tot en met 2011) hoofdbestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) geweest. Hij zit sinds 2011 in de Ledenraad van de NVLF. Een van de taken van de NVLF is het stimuleren van het kwaliteitsbeleid van haar leden. De logopedisten van de Logopediepraktijk P. Helderop hebben hierin een actieve rol. Zij volgen regelmatig cursussen/nascholingen/congressen, zijn lid van de NVLF en nemen deel aan een kwaliteitskring van logopedisten. Op deze website kunt u informatie vinden over onze praktijk en over logopedie in het algemeen.

Nieuws

Kwaliteitstoets behaald

Logopediepraktijk Peter Helderop heeft op dinsdag 16 december 2014 de tweede Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie laten uitvoeren door HealthCare Auditing (HCA) en de audit behaald!
De eerste vrijwillige audit vond plaats op zaterdag 15 maart 2014, hieruit zijn verbeterpunten naar voren gekomen en doorgevoerd. Het behalen van de tweede vrijwillige audit is een mooie bekroning op hard werken!
De praktijk heeft de Kwaliteitstoets laten uitvoeren met de intrinsieke motivatie om middels de audit te bekijken op welk niveau de praktijk staat en op welke gebieden de aandachtspunten liggen.
De audit heeft dit inzicht daadwerkelijk verschaft waardoor de praktijk een bevestiging heeft gekregen van het streven naar het leveren van kwaliteit. Natuurlijk zijn er altijd een aantal aandachtspunten die naar voren komen tijdens een audit en die zal de praktijk verder gaan implementeren in de organisatie. Het leveren van kwaliteit blijft immers altijd een proces dat continu in beweging is!
Op grond van de bovengenoemde uitkomsten hebben de auditoren van HealthCare Auditing(HCA) de kwaliteitstoets logopedie 2014 voor Logopediepraktijk Peter Helderop als positief beoordeeld.